Annie – innovaatiokilpailun voitosta vauhtia opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn

Onnistuneen kokeilun kautta innovaatiokilpailun voittoon

Viisi oppilaitosta, Industryhack ja Business Finland järjestivät yhteistyössä Dropout Stop -innovaatiokilpailun, jossa haettiin innovatiivisia ratkaisuja ammatillisen koulutuksen opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseen. Kilpailu huipentui joulukuussa 2018 siihen, että Rapida Oy pokkasi kilpailun jatkorahoituksen konseptoidun ja pilotoidun palvelun kehittämiseen.

Rapidan tiimi konseptoi yhteistyössä oppilaitosten kanssa palvelun, jonka kautta opiskelijat voivat matalalla kynnyksellä ilmoittaa tuen tarpeestaan mobiilisti opintojen eri vaiheissa ja oppilaitokset pystyvät kohdentamaan oikea-aikaista apua tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Palvelua pilotoitiin syksyllä 2018 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa sekä Ammattiopisto Spesiassa. Omniassa palvelua pilotoitiin jatkuvan haun haasteiden kanssa ja Spesiassa työharjoitteluun lähtevien opiskelijoiden kanssa. “Palvelun pilotointi onnistui hyvin ja palvelun kautta tulleet viestit käytiin läpi opiskelijoiden kanssa” kuvailee opettaja Erkki Mauno Ammattiopisto Spesiasta.

Datalähtöinen palvelu tukemaan opintoihin sitoutumista

Ammatillisen koulutuksen koulutuspolkujen yksilöllistyessä opiskelijoiden erilaisten yksilöllisten tuen tarpeiden tunnistaminen nousee kriittiseksi. Nyt kehitetty  palvelu auttaa koulun eri toimijoita kohdentamaan työaikansa niiden opiskelijoiden tukemiseen, jotka kulloinkin tarvitsevat tukea. Ratkaisulla pyritään paitsi opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn, myös laajemmin kaikkien opiskelijoiden parempaan opintoihin sitouttamiseen.

“Opintoihin sitoutumiseen vaikuttavat hyvin monenlaiset tekijät. Datalähtöisellä teknologialla ei pystytä suoraan ratkaisemaan sitoutumisen haastetta, mutta teknologia auttaa tunnistamaan ja luokittelemaan erilaisia tuen tarpeita. Oikea-aikainen tuen tarpeeseen vastaaminen taas on omiaan edistämään opintoihin sitoutumista” kertoo palvelun kehittämisessä alusta lähtien mukana ollut Rapidan Joonas Pesonen, joka myös työstää kasvatustieteen väitöskirjaa opintoihin sitoutumiseen ja oppimisen itsesäätelyyn liittyen.

Saatu lisärahoitus käytetään palvelun kehittämiseen, käytettävyyden parantamiseen ja tuotteistamiseen alkukeväällä 2019. Palvelusta kiinnostuneiden oppilaitosten kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaan tai palvelun kehittäneeseen Rapidaan.