Aiempia töitämme

Raportointiarkkitehtuuriselvitys

Rapida toteutti asiakkaalle raportointiarkkitehtuuriselvityksen, johon liittyi tiedolla johtamisen ja analytiikan kypsyyskartoitus, raportoinnnin toiminnallisten vaatimuksien kartoitus ja siihen pohjautuva BI-työkalujen välinevertailu sekä tiekartta raportointiarkkitehtuurin uudistamisesta.

Ylimmän johdon tiedolla johtamisen tukeminen

Kartoitus suoritettiin haastattelemalla organisaation aiheeseen liittyviä ydinhenkilöitä, tutustumalla olemassa olevaan kirjalliseen materiaaliin sekä perehtymällä olemassa olevaan datainfrastruktuuriin.

Yliopiston johdon KPI-dashboard

KPI-dashboardin avulla yliopiston ylin johto näkee yhdellä vilkaisulla yliopiston rahoitukseen vaikuttavien indikaattorien reaaliaikaisen tilanteen sekä ennusteen vuoden lopullisista toteumista.

Ulkoisten tietolähteiden integrointi tietovarastoon

Selvityksen perusteella asiakas päätti toteuttaa dataintegraatiot kahden valtakunnallisen tietojärjestelmän (Arvo, Opintopolku) tietoihin. Rapida toteutti integraatiot asiakkaan omaa integraatiotyökalua hyödyntäen.

Opiskelijoiden valmistumisajankohdan ennustaminen tietovaraston datalla

Ennustemallin tarkkuus riitti ennustamaan valmistumisajankohdista 79 % oikein +/- 1 lukuvuoden tarkkuudella.

Annie – Sovellus opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamiseen

"Sovellus voisi olla koko opintojen kaaren ajan käytössä, esimerkiksi kahden kuukauden välein viesti että onko kysyttävää."

Opinto-ohjaaja, Omnia

Ota yhteyttä

Oletko valmis hyödyntämään osaamisen ja koulutukseen liittyvää dataa paremmin? Voimme auttaa sinua siinä.

Ota yhteyttä