Referenssit

Selvitys varhaiskasvatuksen raportointipalvelusta

Rapida toteutti opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen sekä koetoteutuksen valtakunnallisesta varhaiskasvatuksen raportointipalvelusta. Selvitys kattaa käyttäjätarpeet, tietosisällöt ja teknologiat ja sisältää yhdeksän suositusta raportointipalvelun rakentamisessa huomioitavaksi.

Opintojen etenemisen seuranta

Selvityksessä kartoitettiin opintojen etenemisen seurannan nykytilaa Jyväskylän yliopistossa, tunnistettiin etenemisen seurannan kehittämismahdollisuuksia sekä toteutettiin uusi opintojen etenemisen seurannan työkalu.

Osaaminen opinnoiksi

Rapida toteutti yhteistyössä VXT Research:n kanssa tekoälyyn pohjautuvan analyysin järjestöjen kurssien ja valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden osaamiskuvausten vastaavuudesta. Toteutus auttaa harrastustoiminnan opinnollistamisessa eli harrastuksissa kertyneen osaamisen hyväksilukemisessa opintosuorituksiksi.

Opiskelijoiden valmistumisajankohdan ennustaminen tietovaraston datalla

Ennustemallin tarkkuus riitti ennustamaan valmistumisajankohdista 79 % oikein +/- 1 lukuvuoden tarkkuudella.

Ylimmän johdon tiedolla johtamisen tukeminen

Kartoitus suoritettiin haastattelemalla organisaation aiheeseen liittyviä ydinhenkilöitä, tutustumalla olemassa olevaan kirjalliseen materiaaliin sekä perehtymällä olemassa olevaan datainfrastruktuuriin.

Ulkoisten tietolähteiden integrointi tietovarastoon

Selvityksen perusteella asiakas päätti toteuttaa dataintegraatiot kahden valtakunnallisen tietojärjestelmän (Arvo, Opintopolku) tietoihin. Rapida toteutti integraatiot asiakkaan omaa integraatiotyökalua hyödyntäen.

Yliopiston johdon KPI-dashboard

KPI-dashboardin avulla yliopiston ylin johto näkee yhdellä vilkaisulla yliopiston rahoitukseen vaikuttavien indikaattorien reaaliaikaisen tilanteen sekä ennusteen vuoden lopullisista toteumista.

Annie – Sovellus opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamiseen

"Sovellus voisi olla koko opintojen kaaren ajan käytössä, esimerkiksi kahden kuukauden välein viesti että onko kysyttävää."

Opinto-ohjaaja, Omnia

Raportointiarkkitehtuuriselvitys

Rapida toteutti asiakkaalle raportointiarkkitehtuuriselvityksen, johon liittyi tiedolla johtamisen ja analytiikan kypsyyskartoitus, raportoinnnin toiminnallisten vaatimuksien kartoitus ja siihen pohjautuva BI-työkalujen välinevertailu sekä tiekartta raportointiarkkitehtuurin uudistamisesta.

Aletaanko hommiin?

Lähetä viesti. Me vastaamme.

Ota yhteyttä