Yliopiston johdon KPI-dashboard

Rapida laati asiakkaan tietovarastoon pohjautuvan johdon dashboard-näkymän, joka esittää tärkeimmät yliopiston johtamisessa käytettävät mittarit yhdessä näkymässä sisältäen tavoitteet, toteumat sekä ennusteet. Ratkaisu sisältää pidemmän aikavälin trendeihin keskittyvän aikasarjanäkymän sekä kuluvan vuoden seurantaan keskittyvän kertymänäkymän. Dataa voidaan tarkastella niin koko yliopiston kuin yksittäisten koulujen tasolla.

Haluatko kuulla lisää muista töistämme?

 

Ota yhteyttä