Ylimmän johdon tiedolla johtamisen tukeminen

Rapida laati asiakkaalle kokonaisvaltaisen analytiikan ja tiedolla johtamisen kypsyyskartoituksen. Kartoituksen osa-alueita olivat 1) Organisaatiokulttuuri ja johtaminen 2) Osaaminen ja ymmärrys 3) Prosessit ja toimintatavat sekä 4) Data, teknologia ja välineet.

Kartoitus suoritettiin haastattelemalla organisaation aiheeseen liittyviä ydinhenkilöitä, tutustumalla olemassa olevaan kirjalliseen materiaaliin sekä perehtymällä olemassa olevaan datainfrastruktuuriin. Tehdyn selvityksen jälkeen Rapida on toteuttanut muun muassa Hankenin johdolle dashboard-näkymän koulutustiedoista ja lyhyen aikavälin KPI-mittareista. Toteutus tehtiin Power BI -työkalulla.

Haluatko kuulla lisää muista töistämme?

 

Ota yhteyttä