Opintojen etenemisen seuranta

Projektissa kartoitettiin opintojen etenemisen seurannan nykytilaa Jyväskylän yliopistossa, tunnistettiin etenemisen seurannan kehittämismahdollisuuksia sekä toteutettiin uusi opintojen etenemisen seurannan työkalu.

Kehitetyllä etenemisen seurannan analyysityökalulla voidaan tarkastella opintojen etenemistä tiedekunnan, koulutuksen, opintosuunnan ja opiskelijakohortin (tiettynä vuonna tietyn koulutuksen aloittaneet) tasolla. Työkalu visualisoi valitun opiskelijaryhmän tilanteen kehittymistä opintojen aloituksesta kohti valmistumista tai passivoitumista. Valitsemalla työkalusta opiskelijajoukon, käyttäjä saa näkyville listauksen joukkoon kuuluvista opiskelijoista yhteystietoineen mahdollista yhteydenottoa varten.

Haluatko kuulla lisää muista töistämme?

 

Ota yhteyttä