Janne Karin-Oka vahvistamaan Rapidan osaamista

Syyskuun alussa Rapida sai lisävahvistusta analytiikkaan ja raporttikehitykseen kun Janne Karin-Oka aloitti data-analyytikkona. Aiemmalla työurallaan Janne on tehnyt muun muassa haastavia raportointiratkaisuja sensoridatan, HR-analytiikan sekä opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen parissa. Koulutusalalta Jannella on kokemusta aina perusopetuksesta korkeakoulusektoriin.

”Keskeisenä teemana työurallani on ollut koulutuksen, tutkimuksen ja opettajien työn tukeminen. Ennen korkeakouluopintojani työskentelin perusopetuksen ja toisen asteen tieto- ja viestintätekniikan projektien parissa tukemassa opettajien työn digitalisoitumista ja uusien työvälineiden käyttöönottoa” Janne kertoo. ”Informaatiotutkimuksen opinnoissani taas suuntauduin enemmän tiedonhakuun ja -hallintaan, tilastoihin sekä erityisesti tieteellisten julkaisujen analytiikkaan eli bibliometriikkaan.

”Jannen laaja kokemus raportointi- ja analytiikkakehittäjänä sekä julkishallinnossa että yksityisellä sektorilla vahvistaa osaamistamme vaativista raportointiratkaisuista sekä erilaisista toimintaympäristöistä”, kertoo Rapidan toimitusjohtaja Teemu Ajalin. ”Kuten muillakin toimialoilla, myös koulutusalalla reaaliaikaisen datan kuten sensoridatan hyödyntäminen on yleistymässä. Jannen kokemuksesta on valtavasti hyötyä esimerkiksi projekteissa, joissa käsitellään oppimistilanteiden aikana kertyvää dataa.”

”Rapida tekee hienoa ja mielenkiintoista työtä koulupudokkuuden ehkäisemisessä ja tukee niin korkeakouluja kuin toisen asteen oppilaitoksia tiedolla johtamisessa.”, Janne kertoo Rapidalla aloittamisestaan. ”Odotan innoissani, että pääsen ratkaisemaan oppilaitosten haasteita!”