Virtuaalinen opiskeluvalmentaja Annie havaitsee opiskelijoiden tuen tarpeen myös etäopiskelun aikana

Jokainen oppilaitos ammatillisella, lukio- ja korkeakoulupuolella on siirtynyt etäopetukseen, joka joidenkin arvioiden mukaan saattaa kestää vielä toukokuun loppuun asti. Oppimisen tuki ja sen järjestäminen etäopetuksen aikana on tärkeää, koska opiskelijat tarvitsevat tukea, yhteydenpitoa ja huolehtivaa vuorovaikutusta myös ja erityisesti etäopiskelun aikana, kun tehtäviä tehdään itsenäisesti.

Opiskelijoiden etäopiskelun sujumista voidaan tukea digitaalisilla työvälineillä ja myös me Rapidalla haluamme auttaa oppilaitoksia tarjoamaan opiskelijoille ajasta ja paikasta riippumatonta tukea.

Kuva: Eiran aikuislukio

Ottamalla käyttöön virtuaalisen opiskeluvalmentajamme Annien, voitte tavoittaa opiskelijat heille tutuissa kanavissa. Saatte myös yhteyden sellaisiin opiskelijoihin, joita on muuten vaikea tavoittaa. Annien avulla voidaan kartoittaa opiskelijoiden tarpeita myös etäopiskelun aikana.

Mikrokyselyt tunnistavat opiskelijat, joilla on huolia, kysymyksiä tai tuen tarvetta. Kyselyn voi käynnistää oppilaitoksen tarve seurata, miten opiskelijoiden kotona ja verkossa tapahtuva opiskelu sujuu. Vastaavasti myös opiskelijat voivat oma-aloitteisesti olla yhteydessä opettajiin.   

Syksystä 2019 lähtien Annie on ollut aktiivisessa pilottikäytössä Eiran aikuislukiossa. Lukion henkilökunta on saanut Annien avulla reaaliaikaista tietoa opiskelijoiden tuen tarpeista liittyen esimerkiksi kurssivalintoihin ja opintojen ohjaukseen.

Tällä hetkellä Eiran aikuislukio on siirtynyt etäopetukseen ja Annie on havaittu toimivaksi työvälineeksi lukio-opiskelijoiden tavoittamiseen etäopiskelun aikana.

Päivitys 2021: Annie-palvelun kehittämisestä vastaa nykyisin Annie Advisor Oy. Lisätietoja www.annieadvisor.com tai toimitusjohtaja Miska Noponen (+35840 847 2763