Valjastamme datan palvelemaan ihmistä

Kehitämme ratkaisuja, joissa hyödynnetään koulutukseen, tutkimukseen, osaamiseen sekä organisaatioiden toimintaympäristöön liittyvää dataa.

 

Tutustu referensseihin

Tutki

Analytiikan kypsyyskartoitus

Ilmiökartoitukset

Arkkitehtuuriselvitykset

Rakenna

Automaatio

Integraatiot

Datainfran rakentaminen

Analysoi

Ilmiöiden väliset yhteydet

Vaikuttavuusanalyysit

Skenaariot ja ennusteet

Käytä

Raportit

Visualisioinnit

Dataohjattu viestintä

Referenssit

Opintojen etenemisen seuranta

Selvityksessä kartoitettiin opintojen etenemisen seurannan nykytilaa Jyväskylän yliopistossa, tunnistettiin etenemisen seurannan kehittämismahdollisuuksia sekä toteutettiin uusi opintojen etenemisen seurannan työkalu.

Yliopiston johdon KPI-dashboard

KPI-dashboardin avulla yliopiston ylin johto näkee yhdellä vilkaisulla yliopiston rahoitukseen vaikuttavien indikaattorien reaaliaikaisen tilanteen sekä ennusteen vuoden lopullisista toteumista.

Ylimmän johdon tiedolla johtamisen tukeminen

Kartoitus suoritettiin haastattelemalla organisaation aiheeseen liittyviä ydinhenkilöitä, tutustumalla olemassa olevaan kirjalliseen materiaaliin sekä perehtymällä olemassa olevaan datainfrastruktuuriin.

Annie – Sovellus opiskelijoiden tuen tarpeiden tunnistamiseen

"Sovellus voisi olla koko opintojen kaaren ajan käytössä, esimerkiksi kahden kuukauden välein viesti että onko kysyttävää."

Opinto-ohjaaja, Omnia

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti. Me vastaamme.

 

Ota yhteyttä